Jesteś tutaj:
USTM > O firmie

Ochrona środowiska

Informacja dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego

USTM Spółka z o.o., jako przedsiębiorca wprowadzający na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (BDO 000009029), zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informuje o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

 1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie
  z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie sprzętu symbolem selektywnego zbierania (symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady), który oznacza obowiązek selektywnego gromadzenia tego rodzaju odpadów
 2. Sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, jak również dla zdrowia i życia ludzi oraz innych organizmów żywych
 3. USTM Spółka zo.o., jako dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru od nabywcy zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany
 4. USTM Spółka z o.o., jako dystrybutor mogący dostarczać nabywcy sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony
 5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, może zostać nieodpłatnie pozostawiony w każdej jednostce handlu detalicznego posiadającej powierzchnię sprzedaży poświęconą sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącą co najmniej 400 m2, bez konieczności zakupu nowego sprzętu
 6. Oprócz możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  o których mowa w punktach 3, 4 i 5 niniejszej informacji, zużyty sprzęt można przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, w tym punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. punktów PSZOK), których lista powinna zostać udostępniona przez każdy urząd gminy lub urząd miasta
 7. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie prawidłowego zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych odbiorców oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych

Symbol selektywnego zbierania, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej informacji

Copyright © USTM
Projekt i realizacja: www.web-director.pl

Przydatne linki:

euro fundusze